Svatební slib

Při církevním obřadu je svatební slib pravidlem, ale čím dál tím častěji se začíná objevovat i na civilním obřadu. Svatebním slibem civilní obřad získá na zajímavosti a věříme, že při vyslovení svatebního slibu budou zaručeně potřeba kapesníčky, a to nejen pro svatebčany. Při psaní slibu si rozmyslete, co vše přislibujete protějšku, budete mít mnoho svědků, kteří vám rádi připomenou, co všechno jste řekli. Nejčastěji se slibuje láska, věrnost, úcta, oddanost, že se jeden o druhého postarají. Pokud nevíte jak se psaním slibu začít zkuste třeba citát o lásce, v nich je plno inspirace.

Církevní manželský slib je jasně daný a měnit se nedá, ale nebojte pamatovat si ho celý nemusíte, můžete ho opakovat po knězi.

Já (…..) odevzdávám se tobě (…..)
a přijímám tě za manžela(ku).
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé
až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.

nebo

Já (…..) odevzdávám se tobě (…..)
a přijímám tě za manžela(ku).
Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých,
ve zdraví i nemoci,
v hojnosti i nedostatku.
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život,
dokud nás smrt nerozdělí.

 

Facebook
Facebook
Instagram